Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc.MỪNG XUÂN DI LẶC

Quý Phật tử vui lòng click bao lì xì để nhận lời Phật dạy

 
   
Ðăng nhập

Designed & developed by MinhDigital© phatsu@loiphatday.com

CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG
THẺ KINH XUÂN BAO LÌ XÌ XUÂN ẤT MÙI 2015